De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 27 stellingen.

Start de StemWijzer 

 
Toegankelijke versie van de StemWijzer
speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten

Aan de Stemwijzer  Vlissingen  doen de volgende partijen mee:

Klik op een partijlogo om naar de partijwebsite te gaan.

StemWijzer

In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.

U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.

Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.

StemWijzer is ontwikkeld door

Stelling 1

Op termijn moet Walcheren één gemeente worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 2

Culturele activiteiten in de gemeente moeten bij voorkeur niet op de zondag plaatsvinden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 3

Het cameratoezicht in de gemeente moet worden uitgebreid.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 4

De verzorging van langdurig zieken moet door betaalde krachten gebeuren, niet door familie of vrienden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 5

De gemeente mag de subsidie aan sportverenigingen verlagen, ook al moeten de leden meer contributie gaan betalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 6

De gemeente moet minder aan verslavingszorg gaan doen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 7

Ouders moeten meer zelf gaan doen voor het onderhoud van de school van hun kinderen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 8

De gemeente moet alleen geld geven aan culturele projecten die passen bij het imago van Vlissingen als kuststad.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 9

Er moeten meer goedkope huurwoningen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 10

Op het Scheldekwartier moeten vaste studentenwoningen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 11

In de omgeving van de Timmerfabriek moeten vaste camperplaatsen komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 12

Ook buiten het Scheldekwartier mogen nieuwe huizen gebouwd worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 13

Winkeliers mogen zelf hun openingstijden bepalen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 14

Mensen in de bijstand die vrijwilligerswerk doen, moeten weer een vergoeding krijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 15

De geplande bezuinigingen op cultuur moeten worden teruggedraaid.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 16

De gemeente moet haar aandelen in energiemaatschappij Delta verkopen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 17

De gemeente mag bezuinigen op het onderhoud van openbaar groen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 18

Binnen tien jaar moeten op alle gebouwen van de gemeente zonnepanelen komen te liggen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 19

De gemeente moet meer geld uitgeven aan armoedebestrijding.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 20

Buiten het toeristenseizoen moet op straat parkeren gratis worden.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 21

De gemeente moet zorgen dat poppodium De Piek kan blijven bestaan.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 22

De gemeente moet bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 23

Er moet een casino komen in Vlissingen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 24

De boulevards moeten in het toeristenseizoen afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 25

Er moeten meer straatcoaches komen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 26

Mensen die hun huis willen isoleren, moeten daarvoor een goedkope lening van de gemeente kunnen krijgen.

Eens Geen van beide Oneens

Stelling 27

Er mogen meer windmolens komen in Vlissingen.

Eens Geen van beide Oneens

tip

Toelichting

Waarom is een partij het Eens of Oneens met de stelling? Raadpleeg de toelichtingen van de partijen.

bekijk
StemWijzer is ontwikkeld door

Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt.


Tip

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Wanneer u met de muis over het onderwerp beweegt verschijnt de complete stelling. Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Ga verder’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat.


Tip

Kies partijen

Alle partijen die in Vlissingen vertegenwoordigd zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.

StemWijzer is ontwikkeld door

Meeste overeenstemming met: 

 

   
LPV  
PSR  
PvdA  
VVD  
CDA  
SP  
GroenLinks  
D66  
POV  
ChristenUnie  
OPAZ  
SGP  
   

En nu?

Ik wil weten wat de partijen vinden

  •  
  •  
 

Vergelijk mijn standpunten met die van de partijen

Klik op de pijltjes om de volgende stellingen te zien
 
 
 
 

Deel dit resultaat

Scores op stellingen

Hoe zijn de meningen verdeeld? Uw antwoord staat in blauw.

  bekijk scores   verberg scores
Stelling Antwoord Alle deelnemers ()

Belangrijke onderwerpen

  bekijk onderwerpen   verberg onderwerpen

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen. Hieronder de onderwerpen in afnemende volgorde van belangrijkheid.

Thema Aantal

LPV: Oneens

Walcherse samenwerking is prima, maar de politiek moet dicht bij de mensen blijven. Eén gemeente op Walcheren is niet nodig, kost veel geld, en levert geen voordeel.

PSR: Oneens

De PSR is geen voorstander van een gemeente Walcheren. Wel zijn we voorstander van samenwerken op gemeentelijk niveau, maar dit hoeft zich niet te beperken tot Walcheren

PvdA: Eens

De gemeenten krijgen steeds meer en grotere taken te verrichten, zoals bijvoorbeeld alles wat met de zorg te maken heeft. Gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten bieden geen oplossing, omdat ze de plaatselijke democratie geweld aandoen en er veelal achteraf een rekening wordt gepresenteerd. Het is in het belang van de burgers dat de Walcherse gemeentes uiteindelijk samengaan.

VVD: Eens

Met het oog op de toenemende verantwoordelijkheden van gemeenten, wil de VVD onderzoek naar de mogelijkheden voor één gemeente Walcheren om zo de lokale overheid slagvaardiger te maken en de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening te bevorderen. Samenvoeging is aangewezen als dit de inwoners op Walcheren ten goede komt. De VVD realiseert zich dat er “culturele” verschillen zitten tussen de drie gemeenten op Walcheren en dat waarschijnlijk meerdere raadsperi

CDA: Geen van beide

Het CDA is tegen een gedwongen fusie maar de gemeenten op Walcheren kunnen wel één ambtenarenapparaat delen.

SP: Oneens

De SP is tegen de fusie van gemeenten. Fusie leidt zelden tot verbetering en altijd tot halfbakken compromissen.

GroenLinks: Eens

Mits dienstverlening dichtbij de burgers blijft. Met 1 gemeente kan meer gewerkt worden aan de gezamenlijke belangen.

D66: Eens

Niet opgelegd van bovenaf maar door samenwerking laten ontstaan. Eén gemeente Walcheren heeft onze voorkeur, omdat bij Gemeenschappelijke Regelingen de democratische controle ontbreekt. Als blijkt dat voor het leveren van maatwerk een andere schaal nodig is, moet Vlissingen op basis van transparante overeenkomsten verdergaand samenwerken met de andere gemeenten op Walcheren. Hierbij kijken we naar oplossingen op maat samen met inwoners, welzijnsorganisaties, ondernemers, professionals en maatschappelijk middenveld. Wij denken hierbij ook aan een fusie van Vlissingen en Middelburg leidend tot één gemeente Walcheren.

POV: Oneens

POV ziet voordelen in de schaalvergroting, maar dit mag nooit ten kosten gaan van de Vlissingse identiteit.

ChristenUnie: Oneens

Belangrijk is dat we van uit de organisaties/afdelingen van de Gemeenten gaan samen werken, op alle terreinen binnen de gemeentes.Onderaan beginnen en opklimmen naar boven en dan is een gemeente walcheren misschien niet nodig. Zoals b.v. met Orionus. In eerste instantie gaat het of efficientie en kosten besparen. Je kan denken aan de reinigingsdienst onderbrengen in een organisatie, je kan dan al bezuinigen op je materiaal en auto's door een effciente planning. Dit mag niet ten koste gaan van de dienstbaarheid voor de burger

OPAZ: Eens

Dit lijkt ons een nuttig voornemen.Voor Vlissingen en Middelburg toch zeker.

SGP: Oneens

Te ver van de burger en te duur

LPV: Oneens

Het staat iedereen vrij de zondagsrust te respecteren, maar niet om dat aan anderen op te leggen. Dus sport of cultuur op zondag? Natuurlijk!

PSR: Oneens

Iedereen is vrij om te doen en te laten wat hij wil.

PvdA: Oneens

Gedragsregels die voortkomen uit religies kunnen niet algemeen bindend zijn voor anderen.

VVD: Oneens

Wat de VVD betreft dient de overheid zich niet te bemoeien met wanneer activiteiten worden gehouden en georganiseerd. Dit mag wat de VVD betreft dan ook zeven dagen per week plaatsvinden.

CDA: Oneens

Het CDA heeft geen moeite met culturele activiteiten mits kerkdiensten ongestoord gehouden kunnen worden.

SP: Oneens

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Geen van beide

De zondag is voor velen een vrije dag. Het biedt daardoor veel mogelijkheden om hen van cultuur te laten genieten. Aan de ander kant voorzichtig zijn in verband met de ondernemers in een 24-uurseconomie.

D66: Oneens

D66 ziet geen wezenlijk verschil tussen bijvoorbeeld de openstelling van musea, theaters en bioscopen op zondag en het organiseren van culturele activiteiten. Wij respecteren diegenen die voorstander zijn van de zogenaamde zondagsrust en degenen die zich op zondag willen laven aan de culturele uitingen die onze stad rijk is.

POV: Oneens

Wij geloven stellig in de keuze vrijheid van eenieder!

ChristenUnie: Oneens

Graag verspreid over de gehele week zodat alle stromingen en overtuigingen in de samenleving er aan deel kunnen nemen vanuit hun eigen vrije keuze. Ook gezien de 24 uurs economie zullen we er op een andere manier mee om moeten gaan en zeker naar meerdere dagen in de week gekeken moeten worden.

OPAZ: Oneens

Cultuur stopt niet op zondag, dit kan en mag 7 dagen in de week van ons.

SGP: Eens

Zaterdag is daar een prima dag voor.

LPV: Eens

Er zijn slimme camerasystemen die het toezicht op straat veel efficiënter doen dan ouderwetse surveillance. Overigens, blauw op straat hoort daar ook bij, bijgestaan door de moderne techniek.

PSR: Eens

De PSR is voorstander van het kortdurend gericht inzetten van camera’s daar waar nodig.

PvdA: Oneens

Meer cameratoezicht creëert een gevoel van veiligheid, maar amper echte extra veiligheid en weegt niet op tegen de inbreuk op de privacy van burgers.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van een harde aanpak – zerotolerance - van diegenen, die de veiligheid en de openbare orde verstoren. Camera’s ophangen op onveilige plaatsen blijkt resultaat te hebben. De VVD is voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht op zogenaamde hotspots. De VVD vindt dit een goede steun aan de politie. Geregistreerde beelden moeten ook in de bewijsvoering een goed en erkend hulpmiddel zijn.

CDA: Eens

Cameratoezicht kan het gevoel van veiligheid vergroten en voorkomt overlast en criminaliteit.

SP: Oneens

Cameratoezicht heeft een veilig imago. In de praktijk leiden camera's echter alleen tot het verplaatsen van de problemen. We kunnen het geld beter investeren in meer blauw op straat.

GroenLinks: Oneens

Oneens. Camera's kunnen niet ogen en oren vervangen. Geven schijnveiligheid. Privacy wordt op de proef gesteld.

D66: Oneens

Steeds vaker verschijnen er camera’s in de openbare ruimte. Hoewel wij hier geen voorstander van zijn, staan wij het gebruik van camera’s voor handhaving van veiligheid in openbare ruimte onder voorwaarden toe. Plaatsing van camera´s door particulieren vinden wij minder gewenst. Om privacy van omwonenden te borgen zal een vergunningstraject worden opgestart. D66 is om diezelfde reden zeer terughoudend bij het verlenen van toestemming voor proef- en oefenvluchten van zogenaamde drones (onbemande verkennings- en spionage vliegtuigen van Krijgsmacht en Landelijke Politie Diensten) binnen de gemeentegrenzen.

POV: Oneens

POV is voor cameratoezicht waar nodig maar cameratoezicht is geen doel op zich en moet onderdeel uitmaken van een totaal pakket aan maatregelen.

ChristenUnie: Eens

Belangrijk is dat we camera ophangen waar dat nodig is en problemen zijn of te verwachten. Het blijkt in de praktijk een goed middel te zijn om problemen te voorkomen en door eventuele daderherkenning werkt het ook preventief en worden zaken eerder opgelost. Belangrijk is wel dat er aan de privacy van de burger gedacht wordt.

OPAZ: Eens

Ja daar zijn wij voorstander van, maar wel alleen in de uitgaanswijken en centra, alsmede in de winkelstraten. Dit dan ook maar alleen ten behoevende van de criminaliteitsbestrijding.

SGP: Oneens

Nepcamera's werken preventief en kosten minder

LPV: Eens

Er is een maatschappelijke taak om voor de zieke mens te zorgen. Dat moeten we niet afwentelen op de directe naasten, die hebben het vaak al moeilijk genoeg.

PSR: Eens

De PSR vindt dat langdurige zorg bij voorkeur door betaalde krachten moet gebeuren om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarnaast vergt zorg kennis die niet altijd bij mantelzorgers aanwezig is.

PvdA: Oneens

Als familie en/of vrienden in staat zijn en bereid zijn om op een goede wijze hulp te bieden, is dat veelal prettiger voor een zieke; als dat niet, of onvoldoende mogelijk is kan professionele hulp worden ingeroepen.

VVD: Oneens

De VVD ziet hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Betaalde krachten voeren professionele taken uit. Daarnaast zijn vrijwilligers belangrijk voor de mantelzorg.

CDA: Oneens

Wanneer de zieke en zijn omgeving er de voorkeur aan geven de verzorging in eigen kring te regelen, dient daarvoor ruimte te zijn.

SP: Eens

Het staat iedereen vrij om zijn geliefden te helpen tijdens ziekten. De SP is echter tegen de bezuinigingen op de zorg, dit maakt mensen soms ongewild afhankelijk van vrienden en familie.

GroenLinks: Eens

Familie en vrienden zijn voor de extra zaken, niet om aan basisbehoefte langdurige zieken te voldoen.

D66: Eens

D66 vindt dat mensen altijd zelf moeten kunnen kiezen. Solidariteit blijft belangrijk waar mantelzorg ontbreekt. D66 vindt ook dat mantelzorgers moeten worden ondersteund.

POV: Oneens

POV vindt dat familie en vrienden moeten kunnen helpen bij de verzorging van langdurig zieken naast professionals.

ChristenUnie: Geen van beide

In deze tijd is het belangrijk dat we met elkaar de handen uit de mouwen steken ook als familie. Als er mogelijkheden zijn dat de familie in kan stappen, dan dat stimuleren met ondersteuning. Is er geen familie of mogelijkheden dat moet er een vangnet zijn van zorg van uit de gemeente voor mensen die dat nodig hebben.

OPAZ: Eens

Dat is volledig juist.Wij willen de zorg omtrent ouderen en langdurige zieken laten organiseren door beroepskrachten zoals de wijkverpleegkundige. Deze dient een pakket van totale zorg te bieden. Dit werkt efficiënter en goedkoper.

SGP: Oneens

In de eerste plaats familie of vrienden, zijn die er niet, dan door betaalde krachten.

LPV: Oneens

De gemeente moet véél slimmer met die subsidie omgaan: besteed het geld direct aan de verenigingen, laat die ook de accommodaties beheren, waardoor er minder beheerskosten op het stadhuis worden gemaakt.

PSR: Oneens

De PSR is van mening dat sport voor eenieder toegankelijk moet blijven, vooral omdat sporten de sociale samenhang bevordert.

PvdA: Oneens

Als er voldoende financiële draagkracht is bij sporters mag dit, mits er voldoende voorzieningen aanwezig zijn om mensen met een smalle beurs ( vooral gezinnen met kinderen) te kunnen laten sporten.

VVD: Eens

De VVD vindt dat gebruikstarieven van de accommodaties in beginsel kostendekkend moeten zijn; het verenigingsleven moet zoveel als mogelijk onafhankelijk van de overheid kunnen functioneren. De VVD staat positief tegenover sponsoring van culturele en sportevenementen door het bedrijfsleven. Particuliere initiatieven voor evenementen en manifestaties worden toegejuicht. Hierbij mag de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente niet uit het oog worden verloren.

CDA: Eens

Er zijn verschillende sportorganisaties in Vlissingen die helemaal geen subsidie ontvangen. Voor kinderen die de contributie echt niet kunnen betalen is er het Jeugd Sportfonds.

SP: Oneens

De SP is tegen het verlagen van de subsidies, wel moeten verenigingen meer in hun eigen inkomsten voorzien.

GroenLinks: Oneens

De laatste jaren wordt de sport juist gepromoot in verband met gezondheid, overgewicht en sociale contacten. Vooral promotie bij de doelgroep lagere inkomens.

D66: Oneens

De gemeente heeft minder geld te besteden en subsidies zijn niet vast maar onderhavig aan prestatie afspraken. Er zijn meerdere manieren om meer inkomsten te krijgen, bijvoorbeeld verlagen van kosten, crowdfunding, sponsoracties. Dat moeten de sportverenigingen zelf bepalen.

POV: Oneens

Besparingsmogelijkheden moeten bijvoorbeeld gezocht worden in ledenparticipatie.

ChristenUnie: Eens

Verenigingen zijn belangrijk voor de samenleving en de sociale contacten, maar zullen ook meer en meer hun eigen broek moeten ophouden. Meer inzet van vrijwilligers, neem een voorbeeld aan kerken die krijgen totaal geen subsidie en leven van giften. Het is wel belangrijk dat er een vangnet is voor kinderen die vanwege sociale omstandigheden in het gezin niet kunnen sporten. Daar moet de gemeente in voorzien.

OPAZ: Oneens

Hoe durf je dit te zeggen of willen uitvoeren. Waar niet op bezuinigd mag worden zijn de jeugdvoorzieningen als sportvelden,accommodaties en verenigingen.Het is van groot beland dat jongeren zich thuis voelen in onze gemeente, en daar draagt sport zeer aan bij. Sport en beweging voor ouderen dient gesteund en bevordert te worden door het faciliteren van ruimtes daarvoor. Hierdoor wordt bijgedragen aan een gezondere levenswijze. Het bevorderen van sociale netwerken werkt preventief en gaat vereenzaming tegen.

SGP: Eens

De gemeente faciliteert de voorzieningen, activiteiten moeten clubs/leden zelf betalen.

LPV: Eens

Vlissingen is een centrumgemeente voor de opvang, met alle nadelige gevolgen van dien. Omdat de middelen om die gevolgen te bestrijden er niet zijn, moeten we stoppen met de centrum rol.

PSR: Eens

De PSR vindt dat verslavingszorg beter over de provincie verspreid moet worden, in plaats van alles bij Vlissingen onder te brengen.

PvdA: Oneens

We helpen met verslavingszorg mensen in een moeilijke, soms bijna uitzichtloze situatie en houden de problemen voor een groot deel van de straat.

VVD: Oneens

Gemeenten hebben, net als instellingen op dit terrein, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente Vlissingen vervult binnen Zeeland de rol van centrumgemeente. Het terugdringen van taken en verantwoordelijkheden zal geen goede bijdrage leveren aan het probleem van verslaving. De gemeente heeft een rol op het gebied van preventie en voorlichting.

CDA: Oneens

Verslavingszorg is zorg om mensen en kan overlast op straat voorkomen.

SP: Oneens

Verslavingszorg is een gemeentelijke taak en voorkomt veel overlast en criminaliteit.

GroenLinks: Oneens

Het is nodig om juist meer te doen, vooral door de veranderde regelgeving. Er moet meer aan preventie gedaan worden. Laat ze niet (ver)zuipen - tegen alcoholgebruik bij jongeren - begint vruchten af te werpen.

D66: Oneens

Minder verslavingszorg betekent meer overlast. De gemeente moet de verslavingszorg in intergemeentelijk verband in samenwerking met organisaties in de regio afstemmen.

POV: Oneens

Wij vinden dat de gemeente Vlissingen zorg moet dragen voor de verslaafden uit de eigen gemeente. Wij zijn tegen verslavingstoerisme.

ChristenUnie: Oneens

Preventie is heel belangrijk ook in de verslavingszorg. Opvang en aanmoedigingen (druk) tot afkicken zou strakker moeten. In het belang van de verslaafde zelf, maar ook in het belang van de maatschappij. Organisaties die daar in werkzaam zijn zeker subsidieren. Dat is een win win situatie voor verslaafde en de maatschappij sociaal, maar ook finanicieel.

OPAZ: Oneens

Alle hulp aan hulpbehoevenden blijven aanbieden, hoe dan ook. Dit hoort en is voor ons geen onderwerp van discussie.

SGP: Oneens

Verslaafde hebben alle hulp nodig.

LPV: Oneens

Nee. De gemeente heeft een huisvestingsplicht, en moet daar niet op beknibbelen. Onderwijs moet voor ieder kind openstaan, daar mogen dit soort voorwaarden nooit aan verbonden worden.

PSR: Oneens

Onderhoud is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Vrijwillige inzet is altijd welkom.

PvdA: Oneens

Onderhoud van schoolgebouwen is een verantwoordelijkheid van de gemeente die daarvoor middelen krijgt van het rijk.

VVD: Eens

Onderwijsinstellingen, gemeenten, maar ook ouders en vrijwilligers. Vandaag de dag wordt van eenieder een bijdrage gevraagd voor het in stand houden van gebouwen. Wat de VVD betreft heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid.

CDA: Eens

Ouders kunnen zelf de aantrekkelijkheid van schoolgebouwen en schoolpleinen vergroten.

SP: Oneens

Moderne ouders zijn vaak tweeverdieners en komen om in het werk. De gemeente kan niet verlangen dat ouders het onderhoud van de school erbij doen. Ik vind wel dat de mogelijkheid moet bestaan, maar dat kan alleen op basis van vrijwilligheid.

GroenLinks: Oneens

Dit lijkt ons niet haalbaar. Onderwijs is heel belangrijk. Onderhoud moet daarom goed geregeld worden, professioneel.

D66: Eens

De school krijgt een budget voor onderhoud. Als de school wil stimuleren dat de ouders aan het onderhoud meewerken, is dat aan de school.

POV: Oneens

Ouderparticipatie is een groot goed, maar onderhoud moet door professionelen gedaan worden.

ChristenUnie: Oneens

Ouders doen al veel binnen de scholen, denk aan alle vrijwilligers. Onderhoud is een kerntaak van gemeente en de scholen zelf.

OPAZ: Oneens

Waarom. Dit is een duidelijke taak van de overheid. Recht van onderwijs en welzijn.

SGP: Eens

Bespaart geld en geeft meer betrokkenheid bij de school.

LPV: Oneens

Culturele projecten moeten op hun eigen merites beoordeeld worden, en niet uitsluitend op de marketingwaarde voor Vlissingen.

PSR: Oneens

De PSR is van mening dat de huidige situatie dit niet toelaat, maar is voorstander van een evenredige verdeling.

PvdA: Oneens

Vlissingen is een evenementenstad met daarnaast een groot aanbod van amateurkunst. Zo'n beperking van de ondersteuningsmogelijkheden zou tot een kaalslag leiden.

VVD: Eens

De VVD wil Vlissingen meer etaleren als maritieme stad. Evenementen als Sail de Ruyter en Rescué Vlissingen behoren bij Vlissingen. Ook festivals als Onderstroom en Film by the Sea geven de stad een onderscheidend karakter.

CDA: Eens

Er moeten keuzes gemaakt worden. Het CDA kiest dan voor activiteiten die passen bij het imago van Vlissingen als kuststad.

SP: Eens

Het is belangrijk in tijden van bezuinigingen dat je investeert in zaken die je als stad uniek maken.

GroenLinks: Oneens

We hebben een breed veld van culturele projecten, die belangrijk zijn voor de stad, voor alle leeftijdsgroepen.

D66: Oneens

Vlissingen is veel meer dan alleen een kuststad: een studentenstad, een filmstad, een havenstad, een wereldstad!

POV: Oneens

Cultuur is cultuur en kunst laat zich niet dwingen.

ChristenUnie: Eens

Het imago van Vlissingen staat voorop, ook gezien de aansluiting naar recreatie en werkgelegenheid. Daarnaast moet er wel een verschillend aanbod zijn natuurlijk. We zijn niet alleen maar zand en zon en een vakantiestad

OPAZ: Eens

Dit lijkt ons niet meer dan redelijk. Het maritieme karakter van Vlissingen vinden wij voorop staan. Dit dient wel in een ruime mate toegepast te worden.

SGP: Geen van beide

Vergeet Oost- en West-Souburg en Ritthem niet.

LPV: Eens

Het is duidelijk dat starters op de woningmarkt het erg moeilijk hebben om een goede woning te vinden. Voor de laagstbetaalden moet passende huisvesting ook aanwezig zijn, zonder dat daar subsidie bij nodig is.

PSR: Eens

Er is in Ritthem en Souburg nog steeds volop behoefte aan starterswoningen.

PvdA: Eens

De vraag naar goedkopere woonruimte zal toenemen. De gemeente moet daarom met concrete plannen komen om hierop in te spelen.

VVD: Oneens

Prettig wonen hangt met vele factoren samen. Voor de VVD betekent dit een aantrekkelijke woonomgeving voor alle inwoners. We zullen rekening moeten houden met de woonwensen van nu en die van toekomstige bewoners. Een groeiend aantal ouderen, met een goede opleiding en koopkrachtige vraag, wil eigen keuzes maken. We denken aan een passend aanbod voor gezinnen, starters en alleenstaanden. Woningcorporaties houden zich als het aan de VVD ligt aan prestatieafspraken waarbij sociale samenhang en leefbaarheid van kernen en wijken leidraad zijn. De VVD staat voor maatwerk en wil dat een passende voorraad (huur)woningen in stand blijft.

CDA: Oneens

Er zijn voldoende goedkope huurwoningen.

SP: Eens

Er zijn nog steeds wachtlijsten voor huurwoningen in Vlissingen, voor de SP is het tijd om van deze wachtlijsten af te komen.

GroenLinks: Eens

We zitten in een economische crisis met een toename van werkloosheid. De vraag naar goedkope huurwoningen is iets toegenomen.

D66: Oneens

Er is voldoende woonruimte, alleen is die niet altijd beschikbaar. Daarom wil D66 scheefwonen aanpakken, bijvoorbeeld door de subsidie op een sociale huurwoning jaarlijks te toetsen aan het inkomen. Mensen met een hoger inkomen betalen vervolgens een marktconforme huur of moeten verhuizen. In Vlissingen zal, om leegstand te voorkomen, op termijn voor iedere nieuw te bouwen huurwoning een oude huurwoning moeten worden gesloopt.

POV: Geen van beide

Er moet voldoende betaalbare woonruimte voor iedereen zijn, niet perse goedkope.

ChristenUnie: Geen van beide

Gezien de onderzoeken en de gegevens van de sociale dienst, inkomens en uitkering zijn er voldoende goedkope huurwoningen in Vlissingen. Alleen zal er meer gedaan moeten worden aan aan scheefwonen. Dus doorstroming bevorderen en faciliteren.

OPAZ: Eens

Uiteraard zijn wij hier voorstander van.

SGP: Eens

Goed voor starters en arme gezinnen.

LPV: Eens

Ter vervanging van de "blokkendozen" nu, is goede studentenhuisvesting op het Scheldeterrein een optie. Dicht tegen het centrum aan, en op loopafstand van de Kenniswerf. Ideaal!

PSR: Oneens

De PSR is voorstander van het creëren van studentenwoningen in panden verdeeld over de gemeente, zodat de studenten meer onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving.

PvdA: Oneens

Studenten horen bij Vlissingen en zijn overal in de stad welkom.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van het permanent huisvesten van studenten op het Scheldekwartier. Het aantrekken van jongeren naar de stad, met een goed aanbod van onderwijs en woonfaciliteiten geeft een impuls aan de gemeente Vlissingen.

CDA: Oneens

De krachten van het Scheldekwartier moeten optimaal benut worden. De markt bepaalt wat er wordt gebouwd.

SP: Geen van beide

Er moeten in Vlissingen meer, en kwalitatief betere, studentenwoningen komen. Dit mag van ons niet ten koste gaan van de huidige sociale huurwoningen. Of deze woningen op het Scheldekwartier moeten komen is een andere afweging.

GroenLinks: Geen van beide

Er moet meer gebruik gemaakt worden van de aanwezige huisvestingsmogelijkheden voor studenten in andere wijken. Tenzij een vestiging van een opleiding op het Scheldekwartier komt.

D66: Eens

Als er een goed onderbouwd plan komt met afgebakende risico's zal de gemeente daaraan meewerken, opdat Vlissingen hét kenniscentrum van Zeeland wordt.

POV: Eens

Quote POV: "de stad als campus"!

ChristenUnie: Oneens

Studentenwoningen hebben we door de hele stad en dat werkt prima. Zo krijg je ook geen overlast van geluid en kunnen studenten zich ook wat vrijer bewegen. Laat studenten gewoon in de maatschappij participeren en wonen. De stad is de Campus. Dat werkt goed voor de samenleving en de sociale contacten en zorg in onze stad.

OPAZ: Eens

Dit lijkt ons wenselijk en zelf noodzakelijk.

SGP: Eens

Een campus op het Scheldekwartier.

LPV: Eens

Ja. Campers gaan niet naar campings, maar zoeken plaatsen bij de stad, op loopafstand van alle voorzieningen. Daar is dit een prima locatie voor.

PSR: Oneens

Camperplaatsen passen niet binnen de Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. De PSR is voorstander van een gecombineerde vrachtwagen-camperparkeerplaatsen op de Veerhavenweg.

PvdA: Oneens

Zolang grote delen van het Scheldeterrein geen definitieve bestemming hebben zijn initiatieven die het terrein verlevendigen welkom, mits het gaat om een tijdelijke invulling.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van een permanente voorziening voor campers in de omgeving van de Timmerfabriek. Hiermee kan Vlissingen haar toeristische klimaat versterken.

CDA: Eens

Als een ondernemer hierin wil investeren, kan dit een economische impuls zijn en het is een goede locatie hiervoor.

SP: Oneens

De gemeente heeft momenteel niet het geld om te investeren in camperplaatsen voor een beperkt aantal bezoekers. Er zijn voldoende campings in Vlissingen en omgeving die campers een plaats aanbieden.

GroenLinks: Eens

Regelmatig, vooral in de zomer, wordt er naar gevraagd door toeristen.Het zou een goede service zijn wat de toename van toeristen kan bevorderen.

D66: Oneens

Tijdelijke camperplaatsen bij de Timmerfabriek zijn welkom, maar het gebied rond de Timmerfabriek is te waardevol en heeft veel meer potentieel dan camperplaats. Er zijn genoeg andere locaties denkbaar voor camperplaatsen rondom Vlissingen, bijvoorbeeld de sluizen, de parkeerplaats bij het Nollestrand, Fort Rammekens, etc. De gemeente zal indien gewenst ondernemers faciliteren.

POV: Eens

In ieder geval tijdelijke camperplaatsen. Zeker nu er niets gedaan wordt met het gebied.

ChristenUnie: Oneens

Allereerst is het belangrijk om te kijken of er mogelijkheden zijn op de bestaande campings. En het is afhankelijk van wat de verdere invulling van het Scheldeterrein gaat worden.

OPAZ: Eens

Hier zijn wij grote voorstanders van. Dit trekt toeristen uit binnen -en buitenland. Als bruisende maritieme stad Vlissingen zou dit zeker een positieve impuls teweegbrengen waar vele ondernemers van zouden profiteren en de gemeente nieuw toeristisch aanzien bij zou winnen. Hierin worden wij ook door deskundigen in gesteund.

SGP: Eens

Deze mensen besteden hun geld weer in Vlissingen.

LPV: Eens

Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen in alle woonkernen van de gemeente.

PSR: Eens

De PSR is voorstander van vraaggericht bouwen, bijvoorbeeld in Ritthem.

PvdA: Oneens

De financiële last van het Scheldekwartier trekt een zware wissel op alle gemeentelijke beleidsterreinen; vandaar dat woningbouw moet worden geconcentreerd op dit terrein. Woningbouw elders in de stad die het Scheldekwartier 'in de weg zit' moet worden bevroren.

VVD: Eens

Wat de VVD betreft moet er te allen tijde een gevarieerd aanbod van woningbouw zijn. Dit geldt ook voor buiten het Scheldekwartier. De VVD is voorstander van de bouw van woningen voor starters en senioren in het dorp Ritthem.

CDA: Eens

Dit versterkt het gevarieerde aanbod. Ook in de dorpen moet nog gebouwd kunnen worden.

SP: Eens

De gemeente heeft schulden op meerdere stukken grond. Alleen maar bouwen op het Scheldekwartier leidt tot hogere schulden elders, dit is volgens de SP geen verstandige keuze.

GroenLinks: Eens

Het is niet realistisch (en wenselijk) om het bouwen van wonigen te beperken tot 1 locatie. Voor de leefbaarheid elders kan het goed zijn dat er nieuwe woningen komen.

D66: Eens

De gemeente moet activiteiten ontwikkelen om bouwen op het Scheldekwartier aantrekkelijk te maken (bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschap), maar de burger heeft zelf inspraak in waar hij wil wonen. De gemeente zal medewerking verlenen aan kansrijke ontwikkelingen.

POV: Eens

POV gelooft in marktwerking. Iedereen mag kiezen waar hij of zij wil wonen.

ChristenUnie: Eens

Huizen bouwen moet binnen de gehele gemeente mogelijk zijn en niet beperken tot een gebied, daar mee belemmer je de economie en de aanwas van nieuw bewoners naar Vlissingen.

OPAZ: Eens

Ja, waarom niet. Bij de planologie van nieuwe woonwijken moeten verder ook de woonbehoeften van zeker 50-plussers een belangrijke plaats krijgen.

SGP: Oneens

Laat eerst het Scheldekwartier maar eens bebouwd worden.

LPV: Eens

Natuurlijk. Het is niet langer van deze tijd dat de overheid zich daarmee bemoeit. Winkeliers kiezen de beste tijden uit, ook in de strijd met internetverkoop. Prima!

PSR: Eens

De PSR vindt dat het huidige beleid voldoet.

PvdA: Eens

In de huidige maatschappij ligt de keuze en de verantwoordelijkheid bij de winkeliers zelf.

VVD: Eens

De VVD vindt dat de gemeente ondernemers niet hoeft te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. Winkeliers moeten zelf beslissen wanneer zij hun winkel openen en sluiten.

CDA: Oneens

Er moet ruimte zijn voor gezamenlijke activiteiten (sport en ontmoeting) op een gezamenlijke vrije dag. De winkeliers moeten de openingstijden in overleg met elkaar bepalen en niet ieder voor zich.

SP: Oneens

De SP is voor een flexibel beleid wat betreft openingstijden, dit mag echter nooit ten koste gaan van kleine ondernemers. Daarom zijn regels nog steeds nodig.

GroenLinks: Oneens

Afstemming is nodig om iedereen tegemoet te komen: grote en kleine ondernemers, in en buiten de winkelcentra, de wensen vande consumenten.

D66: Eens

Liefst in overleg met de andere winkeliers, zodat eenduidig beeld ontstaat.

POV: Eens

Wij geloven in de keuzevrijheid van de ondernemers.

ChristenUnie: Geen van beide

In overleg met gemeente, vakbonden en de eigen inbreng van de winkeliers. Een rustdag in de week is ook goed voor ondernemers en werknemers.

OPAZ: Eens

Dit lijkt ons redelijk en aan de persoonlijke omstandigheden van de ondernemers gebonden. Wel binnen de normale normen en waarden en met gezond mensenverstand.

SGP: Oneens

Dan is het hek van de dam, met name in verband met zondagsrust.

LPV: Eens

Ja. Het is belangrijk dat werk loont, ook vrijwilligerswerk.

PSR: Oneens

De PSR vindt dat als gevolg van een vrijwilligersvergoeding, de prikkel om werk te zoeken afneemt.

PvdA: Eens

Als mensen die een bijstandsuitkering krijgen zich vrijwillig inzetten voor de samenleving mag daar best een kleine blijk van waardering tegenover staan.

VVD: Oneens

Er zijn wettelijke regels met betrekking tot vrijwilligersvergoedingen voor mensen in de bijstand. Het is niet aan de gemeente om inkomenspolitiek te bedrijven. Dit is een taak van de landelijke overheid. De gemeente moet vrijwilligerswerk stimuleren.

CDA: Oneens

Dit is de verantwoordelijkheid voor de organisatie waar de vrijwilliger voor werkt.

SP: Eens

Deze vrijwilligersbijdrage was voor veel mensen een welkom extraatje. Door dit af te pakken zijn deze vrijwilligers onnodig gestraft.

GroenLinks: Eens

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Door een vergoeding te verstrekken kan het gestimuleerd worden.

D66: Oneens

Vrijwilligerswerk draagt bij aan maatschappelijke re-integratie. Declarabele kosten mogen wel vergoed worden. D66 bevordert dat minima aan alle processen in de samenleving kunnen deelnemen. Om dat doel te bereiken is begeleiding naar werk of het volgen van een opleiding onontbeerlijk. Wij steunen in dat verband ook taalprojecten.Het doel van re-integratie is de uitstroom naar werk. Regelgeving is eenvoudig en transparant.

POV: Geen van beide

Wij geloven in het participeren in de maatschappij. Een vergoeding kan alleen betrekking hebben op onkosten.

ChristenUnie: Oneens

Die vergoeding krijgen ze al door middel van hun uitkering. Het zou heel goed zijn als mensen die in een uitkering zitten, als zij het fysiek en geestelijk aankunnen, aangespoord zouden worden om vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor blijven zij actief en kunnen zij het ritme van de maatschappij vasthouden. Als er kansen komen op werk, kunnen zij snel instappen en op niveau meedoen.

OPAZ: Eens

Alles in de verhoudingen en naar persoonlijke omstandigheden.

SGP: Oneens

En alle andere vrijwilligers dan? Zie het als een tegenprestatie.

LPV: Oneens

Cultuur moet gestimuleerd worden om zelf meer inkomsten te genereren. Dat kan en dat moet, omdat de gemeente minder middelen heeft. Cultuur moet slim zijn, samenwerken en "marktgericht" werken!

PSR: Oneens

Er zal bezuinigd moeten worden. De PSR vindt dat de keuze om te bezuinigen op cultuur een juiste is. Er moet wel een betere verdeling komen, met voorrang voor amateurkunst.

PvdA: Eens

Als de ontwikkeling van cultuur wordt overgelaten aan de samenleving, betekent dat het einde van de meeste voorzieningen, met als resultaat een cultuurarme en onaantrekkelijke stad. Daarnaast zal dan de belangrijke bijdrage die cultuur levert aan onze economie verloren gaan.

VVD: Oneens

De VVD wil Vlissingen meer etaleren als maritieme stad. Evenementen als Sail de Ruyter en Rescué Vlissingen behoren bij Vlissingen. Ook festivals als Onderstroom en Film by the Sea geven de stad een onderscheidend karakter. De VVD streeft ernaar de culturele voorzieningen in de kernen Vlissingen, Souburg en Ritthem in stand te houden. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving en onmisbaar voor zowel een zinvolle vrijetijdsbesteding, als voor participatie in het maat

CDA: Oneens

Ook cultuur moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingen van de gemeente. Voor het CDA komt cultureel ondernemerschap centraal te staan.

SP: Eens

Een aantal van de bezuinigingen op cultuur hebben niet het gewenste effect gehad. Er kan wel degelijk op cultuur bezuinigd worden, maar niet met een kaasschaaf. Er moet echt gekozen worden voor kleinschalige initiatieven.

GroenLinks: Eens

Heel veel mensen doen aan cultuur, actief en receptief. Cultuur maakt Vlissingen aantrekkelijker, trekt veel mensen. Is goed voor de economie.

D66: Oneens

Bij landelijke bezuinigingen op cultuur is gebleken dat de kwaliteit van de diverse cultuurdragers niet is aangetast. De sector is minder verdeeld, er wordt meer samenwerking gezocht en een hogere kwaliteitsdrempel neergelegd. De subsidies aan cultuur moeten worden herijkt en gebaseerd op een breder maatschappelijk draagvlak in de hele stad en gericht op promotie van Vlissingen.

POV: Oneens

Er moet kritisch gekeken worden naar de uitgaven van de huidige budgetten.

ChristenUnie: Oneens

Nee terugdraaien is geen optie. De muziekschool heeft laten zien dat er best bezuinigd kan worden zonder dat de contributies zijn omhoog gaan. Allemaal op welk terrein. Ook zullen we een stapje terug moeten doen om in de toekomst weer vooruit te gaan.

OPAZ: Eens

Cultuur hoort bij ons als Nederlandse volk. Wel dienen overwegingen gemaakt te worden wat past en aansluit aan Vlissingen.

SGP: Oneens

Cultuur is geen primaire behoefte.

LPV: Eens

Als het rendement van de aandelen verdwijnt kan de opbrengst van die aandelen beter worden besteed om de schulden af te bouwen.

PSR: Eens

De PSR vindt dat we de aandelen moeten verkopen. De tijd is er rijp voor. We hebben het geld hard nodig.

PvdA: Oneens

Het is ongunstig voor de werkgelegenheid als Delta wordt verkocht.

VVD: Geen van beide

Wat de VVD betreft is dit niet het moment om de aandelen te verkopen. In beginsel is de VVD hiervan een voorstander maar dan had dat jaren eerder moeten gebeuren gelet op de hoogte van de koers van het aandeel. Daarnaast kan de verkoop van aandelen met zich mee brengen dat Delta wordt overgenomen hetgeen mogelijk negatieve consequenties kan hebben voor de werkgelegenheid binnen Zeeland.

CDA: Geen van beide

Niet nu. Ze leveren nu te weinig op.

SP: Oneens

Het privatiseren van Delta leidt tot het verdwijnen van banen uit de regio, dit mag absoluut niet gebeuren.

GroenLinks: Oneens

Het is belangrijk dat Delta in de publieke sector blijft zodat de belangen van de klanten beter gewaarborgd zijn.

D66: Eens

Energieopwekking en -distributie is geen overheidstaak.

POV: Oneens

Wij geloven in Delta NV. als mooi lokaal bedrijf en als grootste werkgever van Zeeland!

ChristenUnie: Eens

Gezien de economische situatie van Delta en de steeds grotere energie reuzen lijkt het verstandig om nu de aandelen te verkopen voordat ze straks gezien de economische resultaten minder waard worden. Daarnaast zullen we geen dividend meer ontvangen van Delta en heeft het geen zin om de aandelen aan te houden.

OPAZ: Eens

Zeker doen. Met beoogde winsten moeten we de komende tijden geen rekening meer me houden. Gauw verkopen en binnenhalen wat nu nog te halen is.

SGP: Oneens

Ondoordacht en wellicht een dure verkoop in verband met toekomstig dividend.

LPV: Oneens

Noodzakelijk, maar kijk ook wat er met buurtbewoners kan worden afgesproken. Kaalslag is geen optie. Betrek de buurt bij het beheer, en stimuleer zelfwerkzaamheid.

PSR: Oneens

De PSR vindt dat een minimaal niveau gehandhaafd moet blijven. Onderhoud door omwonenden, inzet van werkzoekenden en verkoop van stroken wordt door ons gesimuleerd.

PvdA: Eens

Als er voor het in stand houden van sociale voorzieningen te weinig geld overblijft, is het logisch dat het groen iets minder wordt onderhouden.

VVD: Eens

De VVD vindt openbaar groen in de leefomgeving belangrijk. Gebruik van duurzame beplanting is een mogelijkheid om de kosten te kunnen beperken.

CDA: Eens

Het CDA wil omwonenden stimuleren om zelf het groenonderhoud in hun buurt ter hand te nemen. Dit kan de saamhorigheid in de wijk vergroten.

SP: Eens

Daar waar mogelijk is kan openbaar groen door de buurtbewoners zelf onderhouden worden.

GroenLinks: Oneens

Er zijn momenteel veel klachten over het onderhoud van openbaar groen. Groen is heel erg belangrijk voor de leefomgeving.

D66: Oneens

Het onderhoudsniveau van het openbaar groen is nu al op het minimum. Verdere bezuinigingen tasten de leefbaarheid aan en zorgen voor een onaantrekkelijk vestigingsklimaat. D66 vindt een goede zorg voor het milieu belangrijk. Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte heeft grote invloed op veiligheid en welzijn. Wij willen voortdurende aandacht voor het leefmilieu in alle wijken en een permanent verwijderingsproces van zwerfvuil in de stad en op het strand.

POV: Eens

Bezuinigen mag natuurlijk, maar niet ten koste van kwaliteit.

ChristenUnie: Geen van beide

Niet bezuinigen, efficiënter gaan werken en de burgers er meer bij betrekken en stimuleren en faciliteren zodat zij verantwoordelijkheid gaan nemen voor het groen in hun wijk.

OPAZ: Oneens

Natuurlijk niet. Het groen is ons aanzien in de wijken en rondom ons. Goede verzorging is een pre. Hoe groener hoe gezelliger.

SGP: Oneens

Vlissingen moet er mooi, groen, aantrekkelijk en netjes uitzien.

LPV: Oneens

Alternatieve energiebronnen moeten deel uit maken van een slim plan om de gemeente minder milieubelastend te laten zijn. Alleen een uitgekiend pakket zal dat tot tot stand brengen, zonnepanelen alléén, niet.

PSR: Eens

De PSR is voorstander van het toepassen en stimuleren van duurzame energie.

PvdA: Eens

Zonnepanelen leveren een positieve bijdrage aan de energiehuishouding en zijn op termijn kostenbesparend

VVD: Eens

De VVD is voorstander van duurzame energie. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Het gebruik van zonnepanelen kan leiden tot een kostenreductie wat betreft de energielasten.

CDA: Eens

Dit is een mooie ambitie.

SP: Oneens

De gemeente Vlissingen heeft niet het geld om aan deze doelstellingen te voldoen.

GroenLinks: Eens

Alternatieve duurzame energiebronnen moeten gestimuleerd en gepromoot worden.

D66: Eens

Laten we kiezen voor een duurzame toekomst!

POV: Oneens

POV vindt dat deze keuzes ook betaald moeten kunnen worden. Wij kiezen voor een duurzame oplossing waar mogelijk.

ChristenUnie: Eens

Zeker goed om daar aan te beginnen en een plan voor op stellen met als doelstelling elk jaar een aantal gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Hier ook een stimulatie project voor burgers aan verbinden. Samen inkopen/subsidie?

OPAZ: Eens

Dit is zeer wenselijk en moet bijzondere aandacht krijgen. Hoe groener hoe beter. Het verbaasd ons dat dit nog niet het geval is.

SGP: Oneens

Duur in aanschaf en terugverdienen van de investering is twijfelachtig.

LPV: Eens

Maar niet met een zak geld. Door meer werkgelegenheid mensen uit de bijstand te krijgen, door goedkopere woningen voor de allerzwaksten én goede zorg voor de ouderen onder ons.

PSR: Oneens

De PSR is van mening dat alle burgers recht hebben op een menswaardig bestaan, en zal daaraan bijdragen waar dit mogelijk is.

PvdA: Eens

Armoede heeft (vaak sluipend) een desastreus effect op het zelfbeeld van mensen en, nog erger, op de ontwikkeling van kinderen. Armoede hoort niet thuis in onze stad.

VVD: Oneens

De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen. Het armoedebeleid heeft voor de VVD tot doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan.

CDA: Geen van beide

Dit is afhankelijk van het aantal mensen dat een beroep doet op armoedebestrijding. Gaat dit aantal omhoog, dan moet de gemeente er meer geld aan uitgeven. Anders niet.

SP: Eens

De SP vindt het schandalig dat de armste inwoners de laatste jaren het meest hebben ingeleverd. De mensen in de bijstand zijn hiermee in vergelijking met onze buurgemeenten hard gepakt. Deze bezuinigingen moeten terug gedraaid worden.

GroenLinks: Eens

Er is een toename aan armoede door met name de crisis.

D66: Geen van beide

De gemeente krijgt uit het Gemeentefonds een bedrag voor armoedebestrijding. Tot op heden is er geen aanwijzing dat er meer budget nodig is.

POV: Oneens

Er wordt op dit moment al behoorlijk geld uit gegeven aan armoedebestrijding, het blijft belangrijk dat dit geld op de juiste plaats terecht komt.

ChristenUnie: Eens

Altijd prioriteit voor de gemeente, de armoedebestrijding, geen bezuinigingen op de minima. Het moet een principe worden om de mensen met de laagste uitkeringen te ontzien en te zoeken naar mogelijkheden om hun situatie te verbeteren, natuurlijk ook met inbreng van de uitkeringsgerechtigde zelf, afhankelijk van zijn fysieke en geestelijke mogelijkheden.

OPAZ: Eens

Dit hoort de gemeente alvast uit eigen beweging te moeten doen. Dit heeft voor ons ook mede prioriteit.

SGP: Eens

Er moet altijd een sociaal vangnet zijn voor arme mensen en gezinnen.

LPV: Eens

Ja, gratis, maar niet onbeperkt in de tijd. Zeker in de binnenstad staat het dan de hele dag vol zodat de bezoeker geen plekje kan vinden. Blauwe zones zijn de oplossing.

PSR: Oneens

Het is op dit moment financieel niet haalbaar.

PvdA: Oneens

Het parkeerbeleid moet uitgebouwd worden tot een instrument om de stad aantrekkelijker te maken voor toeristen en winkelende bezoekers.

VVD: Oneens

De VVD is geen voorstander van gratis parkeren op straat. Wel zien wij mogelijkheden in het invoeren van een blauwe zone in en rond het centrum. De VVD is voorstander van het privatiseren van de parkeergarages. Het verpachten van deze garages kan de gemeente een financieel voordeel opleveren. Bovendien komen de kosten voor onderhoud voor rekening van de private partij en kan de gemeente afspraken maken over de parkeertarieven.

CDA: Oneens

Naast een inkomstenbron is het ook een instrument om de winkels bereikbaar te houden.

SP: Eens

De ondernemers in de binnenstad hebben het buiten het seizoen moeilijk, door het parkeren gratis te maken geef je ze als gemeente een duwtje in de rug.

GroenLinks: Oneens

We willen in verband met het milieu, de gezondheid en de begroting het betaald parkeren het hele seizoen handhaven.

D66: Eens

Buiten het toeristenseizoen is er nauwelijks sprake van parkeerdruk. D66 staat de ontwikkeling van een Integrale Visie Binnenstad voor; een samenhangend beleid dat uitgaat van de ontwikkelingsperspectieven van de gemeente in het kader van duurzame en economische ontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling, toeristische kansen en bedreigingen en het in stand houden van een adequaat voorzieningenniveau. Hierin worden o.a. detailhandelsvisie, parkeerbeleid, verkeerscirculatieplan en evenementennota meegenomen.

POV: Oneens

Gratis parkeren draagt volgens ons niet bij aan een beter parkeerbeleid. Wij geloven wel in vriendelijkere parkeertarieven.

ChristenUnie: Geen van beide

We hebben een parkeerbeleid met verschillende tarieven en met de feestdagen is er de mogelijkheid om gratis te parkeren. Daarnaast moet het geld wel ergens anders vandaan komen en dan is de burger weer de klos voor het totale bedrag. Nu wordt er ook van buiten de gemeente Vlissingen bijgedragen. Daarnaast: in heel Nederland betaal je bijna voor parkeren. Dat is kostentechnisch niet meer terug te draaien.

OPAZ: Eens

Dit zou een enorme instroom van bezoekers teweegbrengen waar de gemeente en de ondernemers van gaan profiteren. Veel ergernis inzake parkeerbeleid zou ook achterwege blijven.

SGP: Oneens

Gemeente mist daardoor te veel inkomsten, misschien twee zaterdagen per jaar.

LPV: Eens

Als instituut met een paar voorwaarden: het moet in de binnenstad blijven, het moet een podium bieden aan nieuwe en opkomende musici en het moet voor iedereen toegankelijk zijn, met een grotere eigen bijdrage in de kosten.

PSR: Eens

De PSR vindt dat de functionaliteit van poppodium de Piek moet blijven bestaan: het mag van ons ook op een andere locatie.

PvdA: Eens

In Vlissingen hoort een volwaardig poppodium te zijn.

VVD: Eens

De VVD streeft ernaar de culturele voorzieningen in de kernen Vlissingen, Souburg en Ritthem in stand te houden. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving en onmisbaar voor zowel een zinvolle vrijetijdsbesteding, als voor participatie in het maatschappelijk leven. Het poppodium De Piek heeft een historie in Vlissingen. Het fenomeen poppodium moet wat de VVD betreft in stand blijven, al hoeft dat niet direct gekoppeld te worden aan de huidige locatie.

CDA: Oneens

Ook cultuur moet een bijdrage leveren aan de bezuinigingen van de gemeente. Voor het CDA komt cultureel ondernemerschap centraal te staan.

SP: Eens

Poppodium De Piek is een kleinschalig podium dat uniek is in Zeeland. Wij willen dit behouden voor de Vlissinger.

GroenLinks: Eens

De opgebouwde podiumcultuur in de afgelopen 40 jaar moet voortgang vinden. Liefst in hetzelfde pand.

D66: Oneens

De gemeente subsidieert geen gebouwen, maar activiteiten die in het beleid van de Cultuurnota passen. D66 is voorstander van Cultureel Ondernemerschap.

POV: Eens

De Piek is onlosmakelijk met Vlissingen verbonden.

ChristenUnie: Oneens

Ook wat voor sport geldt, geldt voor Cultuur. Ook daar zal de broekriem aangetrokken moeten worden en gekeken moeten of dit voor een select groepje mensen of voor grote groepen in de maatschappij is. En als we diverse locaties hebben, is het zeer efficiënt om die samen te voegen, gezien de kostenbesparing. Daarnaast is het ook nog de vraag wat cultuur is voor de een en voor de ander.

OPAZ: Eens

Ja zeker. Dit kan en mag niet verdwijnen.

SGP: Oneens

Niet op kosten van de gemeente.

LPV: Oneens

Infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van onze gemeente. Als we daarmee stoppen, leggen we de stad stil.

PSR: Eens

De PSR is voorstander van onderhouden van hetgeen we hebben, niet van uitbreiden.

PvdA: Eens

Als de bouwactiviteiten geconcentreerd worden op het Scheldekwartier zal elders in de stad geen behoefte zijn aan nieuwe wegen.

VVD: Oneens

De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur voor Vlissingen, Souburg en Ritthem van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie. Het goed onderhouden van wegen en straten is voor de VVD belangrijk. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. De VVD vindt dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn.

CDA: Eens

Het CDA wil de beschikbare middelen gebruiken voor onderhoud van bestaande wegen.

SP: Eens

Het aanleggen van nieuwe wegen is geen prioriteit, hier heeft de gemeente dan ook geen geld meer voor.

GroenLinks: Eens

Geen verstening in plaats van vergroening. Vooral geen autowegen.

D66: Eens

De gemeente heeft als prioriteit de Verlengde Aagje Dekenstraat om een betere ontsluiting van de stad Vlissingen en de ontwikkeling van het Scheldekwartier te faciliteren. Voor andere ontwikkelingen is voorlopig geen geld.

POV: Oneens

Een goede infrastructuur is belangrijk.

ChristenUnie: Geen van beide

Alleen als de nieuwe wegen kostenbesparend zijn of een impuls geven aan de economie en zich zelf terugverdienen. Daar is het belangrijk om de veiligheid niet uit het oog te verliezen. Daardoor moeten er ook wegen aangelegd worden en kruispunten aangepast en dat kost geld.

OPAZ: Eens

Eerst moeten de financiën op orde, de bestaande wegen voldoen op dit moment volgens onze mening.

SGP: Oneens

Goede verkeersdoorstroming is belangrijk, zo nodig investeren.

LPV: Oneens

Dat moet niet, maar mag. Kan passen in het toeristische plaatje voor de toekomst. Maar het is geen absolute voorwaarde.

PSR: Oneens

De PSR is het met deze stelling niet eens tenzij er particulier initiatief komt.

PvdA: Eens

Voor Vlissingen, als 'Stad aan zee' , gericht op toerisme, zou een casino een aanvulling van het aanbod zijn.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van een breed aanbod van culturele voorzieningen. Een casino past daarbij en kan een aantrekkingskracht hebben op de gehele regio.

CDA: Oneens

Het CDA denkt niet dat dit iets toevoegt aan de aantrekkelijkheid van Vlissingen.

SP: Geen van beide

Geen toelichting gegeven

GroenLinks: Oneens

Vooral gezien de verslavingsproblematiek willen we geen toename van gokgelegenheden hebben in Vlissingen.

D66: Eens

Dit is een langgekoesterde wens van D66. Als er een ondernemer bereid is om een casino op te richten in Vlissingen zullen wij onze medewerking verlenen.

POV: Eens

Het moet niet maar wij als POV staan open voor nieuwe ondernemingen. Zo ook voor een casino.

ChristenUnie: Oneens

De verslavingszorg en overlast van verslaafde kost de maatschappij veel geld. Een casino bevorderd niet de volksgezondheid, maar brengt mensen juist in de problemen van verslaving en grote financiële problemen individueel, maar ook in gezinnen.

OPAZ: Oneens

Hier zijn wij tegenstander van.

SGP: Oneens

Geen gokverslaving stimuleren.

LPV: Oneens

Nee, alleen bij evenementen. De boulevards moeten voor bewoners én bezoekers vrij toegankelijk zijn, de boulevards zijn van iedereen!

PSR: Eens

De PSR wil de mogelijkheden van de boulevard maximaal benutten. Geheel autovrij geeft maximale mogelijkheden voor het toerisme.

PvdA: Eens

Tijdens de zomermaanden worden de boulevards dan veel aantrekkelijker, zonder verkeershinder, met ruimte voor terrassen en winkelnering. Natuurlijk worden er voorzieningen getroffen voor bewoners en gehandicapten en worden er afspraken gemaakt met de horeca over een ongehinderde bedrijfsvoering.

VVD: Oneens

De boulevards dienen, wat de VVD betreft, voor eenieder bereikbaar te zijn, ook voor mensen met een fysieke beperking. Wandelaars, fietsers, maar ook automobilisten moeten het unieke “rondje” boulevard kunnen maken.

CDA: Geen van beide

Alleen Boulevard Evertsen en Bankert kunnen op zon- en feestdagen in het hoogseizoen worden afgesloten.

SP: Oneens

De verkeerssituatie op de boulevard moet verbeterd worden, voor alle verkeersdeelnemers. Door auto's volledig te weren wordt een specifieke groep teveel benadeeld.

GroenLinks: Eens

Beter voor het milieu en de rust. Bezoekers aan de boulevards kunnen meer hiervan genieten.

D66: Eens

D66 Vlissingen is voorstander van een autoluwe binnenstad. Daarbij hoort ook een autoluwe boulevard. Op termijn streven wij naar een autovrije boulevard in de zomer. D66 heeft bijzondere aandacht voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers in het verkeer. Fiets- en voetpaden worden nadrukkelijk ingericht met het oog op deze gebruikers. Terrassen en uitstallingen in winkelstraten zijn aangepast aan de bewegingsvrijheid van rolstoelgebruikers.

POV: Oneens

Wij denken dat dat slecht is voor de ondernemers op de boulevards en de binnenstad.

ChristenUnie: Oneens

Rondje boulevard moet blijven gezien de recreatie en de horeca. Rondje Boulevard is tot buiten de provincie bekend en trekt mensen op zondag en door de weeks naar Vlissingen. Denk ook aan onze bejaarden in Vlissingen. Er is niks mooier om met een stevige wind, door je kinderen in de auto over de Boulevard gereden te worden. Dan ben je trots dat je in Vlissingen woont, en de Boulevard is natuurlijk van alle Vlissingers .

OPAZ: Eens

Rustig en veilig vertoeven op de boulevard hoort bij zorgeloos vakantieplezier. Uitlaatgassen en geknetter horen hier niet bij.

SGP: Oneens

Hiermee dupeer je ouderen en gehandicapten.

LPV: Oneens

Er moet meer toezicht komen en herstel van het blauw op straat, met zero tolerance voor overlast, vandalisme en onaangepast gedrag.

PSR: Oneens

De PSR vindt de huidige inzet afdoende.

PvdA: Eens

Straatcoaches kunnen snel en direct optreden bij problemen in de buurt of op straat. Ook kunnen ze preventief en corrigerend aanwezig zijn.

VVD: Eens

De VVD is voorstander van een wijkgerichte aanpak. Straatcoaches kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid op straat en hebben een signalerende werking.

CDA: Eens

Straatcoaches kunnen vroegtijdig problemen signaleren en aanpakken.

SP: Eens

Straatcoaches hebben een belangrijke rol in het voorkomen van overlast. Meer straatcoaches zal volgens de SP leiden tot het vergroten van de leefbaarheid in sommige delen van de stad.

GroenLinks: Eens

Om overlast te bestrijden en de rust te bewaren in woongebieden. Ook om te werken aan relatieverbetering tussen jong en oud.

D66: Eens

Zoveel mogelijk integraal oppakken, bijvoorbeeld takenpakket boa's of stadstuinders uitbreiden met coachingsvaardigheden. Taak en inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOAs) in Vlissingen moet worden herzien. BOA’s moeten geen ‘lichtblauw op straat’ worden en geen wapens krijgen, maar wel goed opgeleid worden om met agressie om te gaan.

POV: Eens

Wij zijn het daar mee eens als dit daadwerkelijk bijdraagt aan beter leefmilieu.

ChristenUnie: Geen van beide

Belangrijk is dat er meer hulp in gezinnen komt zodat ouders hun verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de opvoeding van hun kinderen. Als de thuissituatie niet veranderen heeft het geen zin om meer straatcoaches aan te stellen. Het probleem bij de bron oppakken, dat is in het gezin zelf.

OPAZ: Eens

De optimale leefomgeving in de wijken hoort bij de taken van de gemeente, straatcoaches horen hierin bij te dragen.

SGP: Eens

Direct contact met de buurtbewoners is noodzakelijk. Deze mensen hebben direct contact met bewoners, kunnen problemen signaleren en helpen voorkomen.

LPV: Oneens

Een investering die zichzelf terugbetaalt moeten mensen via de normale bancaire kanalen kunnen lenen. Dat is geen taak voor de gemeente.

PSR: Eens

De PSR wil energiebesparende maatregelen stimuleren.

PvdA: Oneens

Woningverbetering is een verantwoordelijkheid van eigenaren. Er zijn andere mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen voor woningisolatie.

VVD: Eens

Prettig wonen hangt met vele factoren samen. Voor de VVD betekent dit een aantrekkelijke woonomgeving voor alle inwoners. We zullen rekening moeten houden met de woonwensen van nu en die van toekomstige bewoners. Oude woningen opknappen en isoleren kan een bijdrage leveren aan een goed woonklimaat. Vanuit de landelijke overheid wordt dit gestimuleerd. Er zijn mogelijkheden om goedkope leningen te krijgen. Deze mogelijkheden moeten wat de VVD betreft in stand blijven.

CDA: Eens

De provincie heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Een lening komt terug en het leidt tot energiebesparing.

SP: Eens

Met weinig middelen kan de gemeente op deze manier veel bereiken. Zo is het ook mogelijk voor mensen die minder geld verdienen om hun energierekening te verlagen.

GroenLinks: Eens

Goed voor de energiebesparing en voor de werkgelegenheid.

D66: Eens

Hiervoor maken wij gebruik van de provinciale meer-met-minder-regeling of stadsvernieuwingsfondsen.

POV: Oneens

Dit behoort niet tot de primaire taken van de lokale overheid.

ChristenUnie: Eens

Dat zou een geweldige stimulans zijn en ook een een vooruitgang in ons energieprobleem

OPAZ: Eens

De gemeente dient bij te dragen aan groene energie en een milieuvriendelijke leefomgeving. De gemeente hoort de burger in dit soort initiatieven volledig te steunen.

SGP: Oneens

Veel administratieve rompslomp voor gemeente, dit is een taak voor landelijke overheid.

LPV: Oneens

Windmolens horen niet in een stedelijk gebied. Die zijn veel beter op hun plaats op zee, of aan de kustrand.

PSR: Eens

Er is ruimte aanwezig om windmolens te plaatsen in het Sloegebied en buitengaats.

PvdA: Eens

Uitbreiding van het aantal windmolens draagt positief bij aan onze energiehuishouding. Voorwaarde is dat ze op plaatsen komen te staan waar ze geen onevenredige schade opleveren voor de omgeving.

VVD: Geen van beide

De VVD is voorstander van duurzame energie. Windmolens kunnen daarbij een bijdrage leveren, maar de plaatsing daarvan kan tevens een "vervuiling" van de omgeving betekenen. Voorstellen voor meer windmolens dienen dan ook per situatie te worden bekeken.

CDA: Eens

Vlissingen-Oost is een prima locatie voor deze vorm van duurzame energie.

SP: Eens

Op het industrieterrein Vlissingen-Oost is voldoende ruimte om meer windmolens te plaatsen.

GroenLinks: Eens

We moeten voldoen aan het streven om meer alternatieve duurzame energie op te wekken. Wel goed kijken waar ze geplaatst worden.

D66: Eens

Windmolens maken onderdeel uit van duurzame energieopwekking. Er is nog ruimte bij Vlissingen-Oost. Indien gewenst kan de gemeente meewerken aan plaatsing.

POV: Oneens

Volgens ons is er in Vlissingen geen ruimte voor.

ChristenUnie: Eens

Het is goed om te kijken naar alternatieven energiebronnen en daar zijn windmolens er een van. Daarnaast hebben wij veel gratis wind in Vlissingen, dus zo veel mogelijk gebruiken. Goed voor het milieu.

OPAZ: Eens

Windmolens horen bij onze cultuur, wat is daar tegenin te brengen.

SGP: Oneens

Te dicht bij woningen, geeft overlast.

 

 

Hoe denken de partijen over deze stelling?Klik op een partijlogo om het standpunt en de toelichting per partij te bekijken.

 

Kies de partijen die u met elkaar wilt vergelijken